Expositie schilderijen van Nol Lucassen

luccassenIn het Raadhuis van za 20 juni t/mzo 19 juli
Schilderijen, tekeningen en schetsen ontstaan vanuit een natuurlijke behoefte om denkbeelden aanschouwelijk te maken. Van een geschilderd of getekend beeld kan zowel letterlijk als figuurlijk afstand genomen worden. Zo kunnen proces en product apart en in onderlinge samenhang beoordeeld worden.

Als ik schilder weet ik dat ik waarneem. Elke schilderhandeling zoals het in tekeninkt gedoopte penseel over het papier bewegen, levert sporen op van het door mij geziene beeld. Een beeld dat zichtbaar gemaakt wordt door tussenkomst van waarnemen, doelgericht handelen met materiaal in een door mij gekozen techniek instilleven acrylverf op doek, 80 X 100 centimeter  2013 bepaalde tijd in ruimte.

Samengevat zou je kunnen stellen dat het in mijn schilderkunst gaat over het bewust nalaten van sporen op een drager met de bedoeling informatie door te geven in een specifieke beeldtaal. Elk schilderij, elke tekening, elke schets of monotype van mijn hand herbergt een verzameling uitspraken van een door mij doorleefde waarneming die gestold zijn op het platte vlak.