Rabobank Clubkascampagne (van 11 t/m 24 september 2018)

Raboclubactie2018_2            

Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein doet dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkascampagne. Mogen wij één van uw stemmen ontvangen?

Als u lid bent van de Rabobank, dan ontvangt u per post een code waarmee u vijf stemmen kunt uitbrengen; maximaal 1 stem per vereniging. 

RCC 2016 logo op ovaal

De opbrenst van de clubkascampagne zullen we in 2019 besteden aan een bijzonder cultureel evenement voor alle inwoners van Ravenstein. Vanwege ons 35-jarig bestaan in 2019!

Bent u nog géén lid van de Rabobank, dan kunt u voor de campagne van 2018 niet meer meestemmen, maar u kunt wel helpen. Adviseer uw vrienden, kennissen, zakenpartners etc. om een stem te geven aan Cultuur Ravenstein.

 

De werkgroep cultuur Ravenstein is in 1984  opgericht als gemeentelijke werkgroep, onder toenmalig burgemeester Combé. De werkgroep werd ingesteld om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren omtrent culturele activiteiten. En deze ook te stimuleren en organiseren, zodat de inwoners en gasten van de gemeente Ravenstein dicht bij huis kunnen genieten van de schone kunsten.

Wij zijn inmiddels geen gemeentelijke werkgroep meer maar een zelfstandige stichting. Wij ontvangen een bescheiden subsidie van de gemeente Oss. Het is vooral door de inzet van onze vrijwilligers dat er het hele jaar rond een cultureel programma is van exposities, concerten, poezieroutes en soms een lezing. Omdat wij echt vinden dat beeldende kunst, klassieke en moderne muziek, poezie en theater bijdragen aan de kwaliteit van ons bestaan. En dus ook toegankelijk moeten zijn voor iedereen en dicht bij huis.