De Vriendenpas

Alle vier concerten van dit seizoen bijwonen voor een vriendenprijs van € 30,-

Dit kan met de vriendenpas, verkrijgbaar tijdens elk concert.

Voor nadere informatie of reserveringen stuur een e-mail naar:

secretariscultuurravenstein@gmail.com 

Het bedrag van € 30,- per vriendenpas kunt u storten op rekeningnummer

NL66 RABO 0130053848 t.n.v. Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein, o.v.v. Vriendenpas

en uw naam en adres. 

U ontvangt de Vriendenpas(sen)en jaarfolder(s) nadat het verschuldigde

bedrag is overgeschreven.

De vriendenpas en de jaarfolder zijn ook verkrijgbaar voor aanvang van het concert op

zondag 12 februari, 15.30 uur