Genootschap Beeldende Kunst Oss

Voor de 53ste keer….. 43 keer anders

Genootschap voor Beeldende Kunst Oss exposeert in Raadhuis Ravenstein

 

glas- en textielobjecten     schilderijen - tekeningen icoon 

       glas en textiel                             schilderen   

    

Van 10 januari t/m 29 maart is in het Raadhuis van Ravenstein werk te zien van leden van het Genootschap voor Beeldende Kunst Oss. Op zaterdag 10 januari is de officiële opening om 15.00 uur, muzikaal omlijst door het echtpaar Els en Pieter Langendijk op hobo en fagot. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Het GBKO is een bloeiende vereniging van 45 ambitieuze amateurkunstenaars met als doel om het beoefenen van beeldende kunsten te bevorderen. In 1960 ontstaan uit de wens van oprichter Theo van der Steen om een klankbord te hebben om zijn werk eens kritisch te beschouwen.

 

keramiek-brons    beeldhouwwerken icoon                                        

        keramiek en brons                     beelden

 

Maandelijks komen de leden bij elkaar in het Zuidergebouw aan de Oude-Molenstraat in Oss. Na een korte vergadering bespreken zij dan met elkaar het meegebrachte werk en/of de toegepaste techniek, met name om over en weer te leren en elkaar te stimuleren. Zij zijn samen ook actief op inspirerende werksituaties, nemen deel aan kunstzinnige manifestaties en organiseren lezingen, kunstreizen en excursies ter lering en vermaak.

Elk jaar organiseren zij een gezamenlijke tentoonstelling, dit jaar voor de 53ste keer, waarvan nu voor de 5e keer in het Raadhuis van Ravenstein. Het belooft dan ook een verrassend scala van thema’s en uiteenlopende technieken.

De  43 amateurkunstenaars laten hun nieuwste individuele werk zien tijdens deze expositie, die met recht de titel ‘43 keer anders’ meekreeg.

Amateurkunstprijsverkiezing 2014; thema: ‘Tegenstelling’  

Deze jaarlijkse, thematische, verkiezing wordt georganiseerd door de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst (SBV).  www.beeldendevrijetijdskunst.nl

Doel van de SBV: kwaliteitsbevordering van de beeldende amateurkunst in Noord-Brabant.
Léon Spronk, een van de leden van het GBK, ontving een nominatie voor de amateurkunstprijs 2014. De jury is onder de indruk van het vakmanschap en de materiaalbehandeling dat getuigt van een zeer kundige hand. Het werk van Spronk gaat nu met 12 andere kunstwerken meedingen naar de eerste plaats. Op vrijdag 19 december is de slotexpositie in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Voor meer informatie zie www.gbk-oss.nl

 

De 53ste  expositie van het Genootschap voor Beeldende kunst Oss is zaterdag 10 januari t/m zondag 29 maart 2015 te bezichtigen in het Raadhuis van Ravenstein. Het Raadhuis aan St. Luciastraat 2 is geopend op zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag 11 januari en in het Carnavalsweekend van 14/15 februari echter is het Raadhuis gesloten en kan deze tentoonstelling dan ook niet worden bezocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

.