In memoriam Coos Combée

In memoriam Coos Combée

Woensdag 20 mei overleed op 90 jarige leeftijd oud-burgemeester en initiator van de Werkgroep Cultuur Ravenstein, thans Stichting Cultuur Ravenstein, Coos Combée.

Hij was tussen 1983 en 1994 een van de laatste burgemeesters van de zelfstandige gemeente Ravenstein, waar hij het culturele leven naar een hoger plan tilde. 

Samen met Piet van Heck richtte hij in 1984 de Werkgroep Cultuur op, zodat de culturele activiteiten, die tot dan toe ad hoc georganiseerd werden, een meer structureel karakter kregen. Coos werd voorzitter en faciliteerde basisvoorzieningen: kopieerwerk en het maken van uitnodigingen voor openingen van exposities gebeurden op het gemeentehuis.

 

Nieuwe initiatieven op gebied van kunst en cultuur werden door Coos toegejuicht en gestimuleerd. 

Zo ontstonden in de loop der tijd: Ravenstein Creatief (een tentoonstelling waarbij de eigen bewoners werden uitgedaagd met kunst en cultuur aan de slag te gaan en trots te (leren) zijn op eigen werk), de Ravensteinse schildersdagen, de poëziewandel- en fietsroute en Muzerara, het eindejaarsconcert waarbij onder het genot van oliebollen ook het nieuwe jaarprogramma bekend gemaakt werd.

 

Het was een goed idee van Coos om rond 1990, per vierkantemeter grond die de gemeente verkocht voor woningbouw, één gulden te reserveren voor aankoop van kunst. Het idee was om van dat geld voor achtereenvolgens alle kernen van de toenmalige gemeente Ravenstein een kunstwerk te kopen/plaatsen.

Aanwonenden werden altijd in een klankbordgroep betrokken bij het selecteren van de kunstenaar en het kunstwerk. Een succesformule zoals gebleken is.

In Herpen: D'n Upperman (Theo Schreurs), In Overlangel: Ontdekkende kinderen (Joanika Ring), In Deursen/Dieden: Water, Wind, Waakzaamheid (Inez Hegeman) in Huisseling: De jongeling van Huisseling, De Zaaier (Adrienne de Lange van Bergen-Huige) (spoorloos verdwenen, vervangen in 2018 door de Groene Parel en in Ravenstein: de witte Raaf, “Intending white”(Roberto Ruggiu), hoog in een boom aan de Doolhof.

 

Ook toen zijn gezondheid het niet meer toeliet, bleef Coos zeer betrokken bij de Stichting Cultuur. In november 2019 vierde de Stichting haar 7de Lustrum, waar Coos vertegenwoordigd werd door zijn echtgenote Nelleke Combée. Na zoveel jaren is het geesteskind van Coos nog springlevend!

 

Wij zullen hem ons herinneren als een aimabel en cultuurminnend mens.