ANBI

Belastingvoordeel donateurs van culturele ANBI

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Aan Stichting Cultuur Ravenstein is op 1 januari 2013 deze culturele ANBI status toegekend.

 

De wet Overige fiscale maatregelen 2013 bepaalt onder meer dat met ingang van 1 januari 2014 aan het AWR art. 5b wordt toegevoegd dat voorschrijft dat de ANBI haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maakt.

 • Naam: Stichting Cultuur Ravenstein
 • RSIN/fiscaal nummer: 8111.45.232 (RSIN = Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
   Informatienummer)
 • Doelstelling zie artikel 2 van de  statuten

Hoofdlijnen van het beleidsplan Zie  Beleidsplan.

Samenstelling van het bestuur

 • Heidi Poessé voorzitter 
 • Pauline van de Venn, secretaris
 • Frank van Dongen, penningmeester
 • Ance Bastiaanssen
 • Rafael van de Grien
 • Don van Grunsven
 • Mieke Hofmans
 • Gerdine van Loosdrecht
 • Jos Verschaeren
 • Kees van Vliet
 • Karin van Weegen


Beloningsbeleid zie artikel 5 van de statuten

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten : zie het archief op deze website

Financiële verantwoording Zie: Jaarverslagen 2011 ,2012, 2013 en begroting 2014