ANBI

Belastingvoordeel donateurs van culturele ANBI

De Stichting Cultuur Ravenstein heeft de ANBI status, dit betekent dat uw donatie aftrekbaar kan zijn van de belasting.
Onze penningmeester, Frank van Dongen,  kan u precies uitleggen wat de condities rond aftrek zijn.

Mailadres:  penningmeester@cultuur-ravenstein.nl

DOELSTELLING

Stichting Cultuur Ravenstein stelt zich ten doel activiteiten uit te voeren die leiden tot een grotere betrokkenheid van inwoners van Ravenstein e.o. bij kunst en cultuur. Dit jaarplan is een concretisering van het vastgestelde beleidsplan 2021/2024.

Samenwerking

Het bestuur legt contact met nieuwe activiteiten en organisaties op het gebied van cultuur zoals “Ravenstein overdrijft”, stichting Luciakerk en bedrijven en onderhoudt bestaande contacten.

De Garnizoenskerk te Ravenstein wordt in 2021 door meerdere instellingen gebruikt vanwege verbouwing van het Raadhuis. Daardoor zal er wat intensiever overleg gevoerd worden ten behoeve van de samenwerking en het gebruik van die kerk. Wij onderzoeken of er op andere locaties en in andere accommodaties concerten, exposities en andere culturele activiteiten mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de omringende dorpen van Ravenstein.

In 2021 werken we samen met KBO Ravenstein en met KBO-ONK (Overlangel e.o.) ten gunste van de KBO-leden. Die KBO’s geven korting op de entree van onze concerten, we werken aan samenwerking met KBO Herpen.

PR en communicatie

Alle ontwikkelde PR en communicatiemiddelen zetten wij in voor onze activiteiten. Gewerkt wordt aan de vernieuwing van de website. De vormgeving en belettering van onze uitingen wordt gestroomlijnd. We blijven ook papieren PR materiaal gebruiken, zij het beperkt.

Nieuw concept “Vrienden van Cultuur Ravenstein”.

We gaan de relatie met trouwe en nieuwe bezoekers intensiveren. Doel is drieledig: Het verbreden van het draagvlak voor cultuur; het verwerven van donaties en het uitbreiden van de bezoekersaantallen.

Onze anbi-status benutten we daarbij. We gaan ook proberen jonge vrienden te binden.

Financieel beleid

Naast de entreegelden is subsidie een belangrijke bron van inkomsten . Reserves worden geoormerkt om eventuele tegenvallers ten gevolge van Corona op te kunnen vangen. De ontvangen donatie voor educatie krijgt een concrete bestemming.

De ticketverkoop vindt online plaats, via onze website. Voor de online verkoop wordt samengewerkt met ticketkantoor TIQQ B.V.

De pijlers van de stichting

  • Muziek

Met in achtneming van de coronamaatregelen streven we naar realisering van vijf concerten. In de concertserie zal 1 datum ‘carte blanche’ worden aangeboden ter invulling door lokaal talent.

Wij zetten ook voor 2021 in op hoge kwaliteit, met ruimte voor klassieke muziek, muziektheater of andere muziekvormen.

  • Exposities

In de Garnizoenskerk worden dit jaar acht tot tien exposities georganiseerd. Vooral beginnende kunstenaars geven we gelegenheid hun werk tentoon te stellen.

Daarnaast hechten we groot belang aan het zichtbaar maken van amateurkunst. De verbouwing van het Raadhuis biedt de uitdaging om te zoeken naar samenwerking met alternatieve locaties, we onderzoeken de mogelijkheden bij bedrijven, horeca en anderen binnen ons werkgebied en willen dit jaar een geschikte locatie vinden.

  • Poëzie en gedichtenwedstrijd

In 2021 realiseren wij de 26e editie van de Ravensteinse poëzieroutes. De borden waarop de gedichten langs de route hangen worden vervangen. Een nieuwe uitgave van de poëziefietsroute + routekaart wordt opgesteld.

In samenwerking met bibliotheek Ravenstein wordt een dichtwedstrijd uitgeschreven voor kinderen tussen ongeveer 8 en 12 jaar.

De bibliotheek verzorgt ter voorbereiding een gedichtenworkshop voor de jeugd.

De kinderen worden uitgedaagd om een tekening of een andere illustratie bij de gedichten te maken. Dit is onderdeel van een wedstrijd.

  • Educatie

We nodigen de basisscholen in Ravenstein en omgeving uit voor een exclusief bezoek aan de exposities in de Garnizoenskerk met toelichting door de kunstenaar. We verwachten bij elkaar een tiental groepen van drie scholen.

We werken aan een structurele relatie met de basisscholen.

De werkgroep educatie legt verbinding tussen de basisscholen en het initiatief “Ravenstein overdrijft”. Op verzoek van basisscholen verzorgen we de invulling van het OKVO-plusprogramma